Loading...

<

خمیر پیتزای فرانسوی لقمه


خمیر پیتزای فرانسوی لقمه

خمیر پیتزای لقمه شیرآوران همانند خمیر پیتزای فرانسوی با طعم شیر و در سایز کوچک تولید می‌شود. این خمیر در اکثر مهمانی‌ها و تولدها مورد استقبال قرار می‌گیرد.
هر بسته خمیر پیتزای لقمه حاوی ۱۰ عدد خمیر و وزن آن ۴۴۰ گرم است.

  همه محصولات